Project:About

From SWEBASE
Jump to navigation Jump to search

Detta projekts syfte är att vara den första svenska öppna wikidatabas där information som inte passar i Wikidata kan matas in.

I dagsläget är det vindskydd och offentliga stugor i Sverige som är i fokus.

För att inte överlappa med Wikidata är det en grundtanke att allt som får plats i Wikidata ska flyttas dit.

Alla properties skrivs tillsvidare på engelska för att slippa översätta i början.